PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

Rønvig Syn & Ergonomi ApS håndterer personoplysninger iht. persondataforordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) af 25. maj 2018. Vi bruger kun oplysningerne til det formål, de er indsamlet til, og de vil blive slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

I det følgende kan du læse vores interne procedurer, der beskytter personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
 

Dataansvarlig

Rønvig Syn & Ergonomi ApS
CVR-nr.: 35635955
Gl. Vejlevej 59
8721 Daugaard
www.ronvig.dk

 

Kunder hos Rønvig Syn & Ergonomi – følgende gælder vedr. personoplysninger:

Vi behandler de personoplysninger, som du eller en anden part, f.eks. en medarbejder på klinikken, har udleveret til os i forbindelse med dit engagement med Rønvig Syn & Ergonomi:

  • Navn
  • Fødselsdato og evt. synstest (relevant ved køb af lupbriller)
  • Adresse og telefonnumre på klinik og kontaktpersoner
  • Email-adresse

 

Vi registrerer og opbevarer oplysninger om vores nuværende, tidligere og potentielle kunder i et internt CRM-system, som ligger på vores server i et aflåst rum (uden for virksomhedens åbningstider). Desuden på fysiske ordresedler, som opbevares i sælgers varetægt indtil de makuleres efter at være registreret i CRM-systemet.

Formålet er at varetage Rønvig Syn & Ergonomi’s almindelige, legale og kommercielle interesser, herunder at have relevant kontaktinformation og firmadata og at være i stand til at dokumentere vores konkrete arbejde for dig som kunde, hvilket igen danner grundlag for fakturering af det salg og den service, vi har udført.

Dine oplysninger udveksler vi med vores ejerkreds og de ansatte i Rønvig Syn & Ergonomi, hvor det er relevant med adgang til dine kundeoplysninger. Ved køb af lupbriller udveksler vi dine oplysninger med andenpart, ExamVision, som fremstiller lupbrillerne.

Oplysningerne opbevares, så længe det er relevant og i op til fem år fra seneste aktivitet (iht. Bogføringsloven), for at vi kan varetage firmaets legitime og kommercielle interesser.

  

COOKIE STATISTIK OG INDSTILLINGER

Når du besøger vores website første gang, bliver du mødt af følgende tekst vedr. cookies med link til uddybende beskrivelse, som du kan læse, inden du accepterer:

”Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Accepter.”

Hvad er en cookie?
Cookies er små tekstfiler, der gemmes i din browser, så vi kan se, at din computer, smartphone, iPad eller lignende har besøgt denne hjemmeside. Disse cookies kan have mange forskelligartede formål og kan eksempelvis bruges til at huske præferencer og føre statistik over dit besøg og andre besøgende.

Hjemmesidens brug af cookies:

Cookies som er nødvendige
Visse typer cookies er nødvendige for at denne hjemmeside kan levere fx en tjeneste, som du udtrykkeligt har anmodet om. Det kunne eksempelvis være et login.

Cookies til dine præferencer
Disse typer cookies skal sørge for, at du får den bedst tænkelige oplevelse her på hjemmesiden. Det kan være cookies, som husker din navigation på siden, valg i bokse og lignende. Intet af denne indsamlede information kan identificere dig personligt.

Cookies for optimering og løbende drift
Disse typer cookies anvendes eksempelvis til at samle statistik om trafik til og fra hjemmesiden. Kun i begrænset omfang kan disse data identificere dig som bruger. Der bliver dog ikke gjort brug af disse data i forhold til den enkelte bruger.

Blandt andet anvendes dataene her i forbindelse med vores brug af Google Analytics, MetaTraffic eller andre analyseprogrammer. Disse oplysninger går til servere, som kan være placeret i både Danmark og udlandet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sådan afviser du cookies
Ved at ændre indstillingerne i din browser, kan du afvise cookies på din computer. Hvordan du ændrer indstillingerne i din browser afhænger af, hvilken browser du anvender. Vælger du at indstille din browser, så du ikke modtager cookies, skal du være opmærksom på, at du kan gå glip af funktioner og lignende på hjemmesiden, som i så fald ikke vil fungere.

Sådan sletter du dine cookies
Hvis du tidligere har accepteret cookies, kan disse også slettes. Det gør du ligeledes i indstillingerne af din webbrowser.

 

MODTAGERE AF RØNVIG SYN & ERGONOMI NYHEDSBREV

Rønvig Syn & Ergonomi udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve med produktinfo, aktiviteter og nyheder, der kan være af interesse for dig som kunde.

Email-adresser indsamles ved anmodning om nyhedsbrevet via kundebesøg, vores hjemmeside, ved aktiviteter på messer og andre promotion-aktiviteter.

Når du skriver dig op til vores nyhedsbrev, bliver du gjort bekendt med vores Persondatapolitik og giver samtykke hertil. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Enten ved at benytte linket i toppen eller bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@ronvig.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra Rønvig Syn & Ergonomi.

Vi opbevarer kun data som navn, email-adresse og oprettelsesdato. Derudover kan den webansvarlige se, hvilken klinik der åbner og klikker på nyheder.

Informationerne bliver kun delt med andenpart i form af nyhedsbrevstjenesten, MailChimp, som har egen persondatapolitik: https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts

 

IT-POLITIK OG -SIKKERHED

Rønvig Syn & Ergonomi’s IT-politik har til formål at beskytte og sikre virksomhedens data og systemer. Politikken skal desuden bidrage til at beskytte virksomhedens værdier og omdømme.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i Rønvig Syn & Ergonomi:

  • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
  • Back-up af alle it-systemer, der behandler personoplysninger, alle data opbevares og behandles indenfor EUs grænser.
  • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
  • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
  • I tilfælde af databrud eller anden overtrædelse af gældende lovgivning, vil vi indberette disse informationer til relevante myndigheder indenfor de fastsatte tidsfrister af datatilsynet.

 

GENERELLE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.